For medlemskab af Glyngøre Vinklub betales der kontingent, hvis størrelse fastsættes af klubben bestyrelse.

Kontingentet er p.t. kr. 150,- pr. år. Kontingentet følger regnskabsåret.
Der skal forventes brugerbetaling ved arrangementer til dækning af udgifter. Kontingentet forfalder èn gang årligt til betaling senest den 31. januar.
Manglende betaling vil blive opfattet som en udmeldelse af klubben. Andelen af foreningens formue ikke blive udbetalt ved udtrædelse.

For nye medlemmer: Man kan altid lave en indbetaling på vores bank konto - husk e-mail adresse - og så vil man blive inviteret til næste arrangement.

Se venligst også FAQ siden - For flere oplysninger omkring indbetaling.

. Du skal huske at skrive din e-mail adresse som tekst, når du via din netbank overføre kontingentet på kr. 150,- til Sparnord på Reg nr.: 8122  Konto nr.: 0007640331