FAQ

På denne side lidt generel information

Bliv medlem

Ved de fleste arrangementer kræves der medlemskab af vinklubben, kun i særlige tilfælde er det muligt at invitere gæster med. Det vil fremgå af hvert enkelt arrangement. Hvis du ikke er medlem, kan du blive det ved at klikke på menu linket Bliv medlem

Indbetalinger af kontigent

Når du indbetaler kontigent på klubbens konto - Vil vi bede dig skrive dit fulde navn først i teksten. På den måde er det nemt, at se din indbetaling på kontoudtoget. Hvis der indbetaler for flere personer, Skriv da venligt alle navne på.

Kontingent

Årligt kontingent er kr. 150,-, som forfalder pr. 1. Januar. Kontingentet skal være betalt inden man kan deltage i årets arrangementer og er det ikke betalt inden d. 31/1, så betragtes det som en udmeldelse jævnfør klubbens vedtægter.

Udmeldelse

Man er frit stillet til at melde sig ud af klubben, der er ingen opsigelsesvarsel. Hvis man ikke betaler kontingent for året inden d. 31/1 bliver man automatisk udmeldt, se ovenfor, vi vil dog altid gerne have besked.

Lidt om arrangementer

Arrangementer bliver forhåbentlig både lærerige og hyggelige. Der er dog nogle praktiske ting, som du skal være opmærksom på.

Prisen for en aften er forsøgt beregnet så økonomisk som muligt, det betyder i praksis, at der er afsat en bestemt mængde vin pr. person til smagning, det bliver sagt i hvert enkelt tilfælde.

Som afslutning på aftenen vil vi bede dig hjælpe med oprydningen. Det betyder at hvert enkelt bord sørger for at deres bord er ryddet. Man er efterfølgende altid velkommen til, at blive siddende lidt og snakke færdig.

Tilmelding til arrangementer

Tilmelding til et arrangement er bindende og klubben betaler kun pengene tilbage i tilfælde af aflysning.

Hvis alt er optaget, så kan du tilmelde dig på ventelisten.

Afbud

Når du har betalt og dermed fået plads til et arrangement, så er tilmeldingen bindende. Hvis du skulle komme i den situation, at du ikke kan deltage alligevel, så kan du sælge din plads til en på ventelisten.  Det er selvfølgelig ikke tilladt at sælge pladser for en højere pris en den officielle pris.